با خدا باش و پادشاهی کن

در این دوره آموزشی رایگان ما قصد داریم با فهم قوانینی مهم به‌ این مهم برسیم که چطور “با خدا بودن منجر به پادشاهی کردن ما در زندگی” می‌شود. رسیدن به این فهم واقعا گنجی بی پایان است زیرا شخصی که خدای حقیقی و یکتا را پیدا می‌کند و به او نزدیک می‌شود در زندگی به وفور آرامش، ثروت، لذت و زیبایی را خواهد داشت.
در بخش اول این دوره به این سوال پاسخ می‌دهیم که چرا افراد باخدای زیادی در دنیا بوده و هستند که هرگز پادشاهی نکرده اند و همواره در سختی‌ها زندگی کردند و میکنند، که پاسخ زیبای این سوال در وجود یک خدای حقیقی و اصلی و هزاران خدای تقلبی است.

ما در این دوره آموزشی با کمال احترام پاسخگوی سوالها، انتقادها و نظرهای شما عزیزان هستیم. به شرطی که شما هم با حوصله و دقت، تمام قسمتهای این دوره را دنبال کنید. زیرا همه قسمتها به هم مرتبط و مکمل یکدیگر هستند.

محتوای دوره