در راستای مباحث قبلی پیرامون توجه و اتصال به خداوند و دریافت نعمت و ثروت از او در این قسمت به مبحث عدالت خداوند پرداخته ایم که چطور به یادآوردن عدالت خدا و حق بودن او باعث آرامش و صلح درونی ما میشود، زیرا وقتی ما بدانیم و به یاد بیاوریم که خداوند عادل دربرگیرنده همه چیز است آنگاه دست از جنگیدن با خود و دنیا برمیداریم چون عدالت خدا یعنی دقیقا همه چیز در سرجای صحیح خودش است. ( کاری که بیشتر مردم از روی ندانستن انجام میدهند و مدام درگیر یک جنگ و کشمکش بیهوده با خود و دنیایشان هستند ) و این یعنی تغییر نوع نگاه ما و دیدن دلایل و راههایی که قبلا برایمان پنهان بود و اتفاقا همینها راه رسیدن ما به خواسته هایمان بود که تا مادامی که در آن جنگ بیهوده بودیم از دیدنشان محروم بودیم.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۸/۷۵ مگابایت