یکی دیگر از ویژگیها و صفتهای مهم خداوند هادی بودن است. یعنی خداوند هدایتگری است که ما را به بهترین شکل ممکن به سمت آنچه که میخواهیم هدایت میکند و خب معمولا ما خداوند را اینگونه نمیبینیم و فکر میکنم خداوند فقط کارش امر و نهی کردن است. هدایت خدا با باور و توجه ما بسیار قدرتمندانه تر دریافت میشود و با رسیدن نشانه ها از راههای مختلف و به طرق مختلف ما را از سریعترین راه ممکن به خواسته ای که داریم میرساند و اساس این هدایت بینظیر و مطمئن در این است که خداوند در برگیرنده همه چیز است و این یعنی او هم میداند ما الان کجا هستیم، و هم میداند آرزو و خواسته ما کجاست و هم راه رسیدن به آن از کجاست

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۱۰/۵ مگابایت