صراط مستقیم و یا همان تنها راه رسیدن به سعادت موضوع بسیار مهمی در رسیدن به اهداف و آرزوی های ماست یا همان پادشاهی کردن که قرار است به آن برسیم…ولی درک این صراط مستقیم برای بسیاری از انسانها روشن نیست زیرا در نظر تعداد زیادی رعایت ظواهر دینداری همان صراط مستقیم است درحالیکه اصلا اینطور نیست و صراط مستقیم به معنی رعایت تعادل و تناسب است که یکی از شاخه های مهم آن در ایجاد تعادل بین این دنیا و آخرت است….

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۵ مگابایت