آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا خداوند بخشنده است؟ آیا میدانید اگر بزرگ نباشیم نمی‌توانیم ببخشیم؟ و در نهایت آیا میدانید اگر ببخشیم بزرگ میشویم؟ بله رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی بین بخشش و بزرگی بر قرار است که می‌گوید اگر بزرگ باشید می‌بخشید و اگر ببخشید قطعا بزرگ میشوید، بنابراین خدای بزرگ به علت بزرگی و عظمت خودش بخشنده است و ما هم اگر ببخشیم باید بزرگ شویم و این یعنی از راه‌های متفاوت و به طرق مختلف از آنچه که برای ما خوب است به ما بخشیده خواهد شد.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۴/۸ مگابایت