بسیاری از ما فکر میکنیم ارتباط برقرار کردن با خداوند فقط یک موضوع معنوی در زندگی ماست و برای این است که ما خدا را از خود راضی نگه داریم. درحالیکه اگر این ارتباط با باورها و نگاه درست به صورت صحیح برقرار شود به ما منفعتهای فراوان میرساند که یکی از آنها ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری است. در واقع هرچقدر ما ارتباط قوی‌تری با خالق خود داشته باشیم خودمان قوی‌تر خواهیم شد و هرچه این ارتباط کمرنگ‌تر باشد ما قدرتمان را بیشتر گم خواهیم کرد.

در توجه و ارتباط خود با خالق اگر بدانیم اوست که تمام عالم به فرمانش است، به هرکاری قادر است، از همه چیز بی نیاز است و از روح خودش هم در ما دمیده است، آنگاه متوجه جایگاه بلندمرتبه خود خواهیم شد که در این جایگاه هرگز نمی شود ضعیف و بی اعتماد به نفس بود.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۴/۵۶ مگابایت