در بیشتر انسانها مانع اصلی نرسیدن‌شان به خواسته‌ها این است که آنها در ابتدای حرکت، راه و چگونگی رسیدن به خواسته خود را نمی‌دانند و به همین علت پیش خود می‌گویند این آرزویی که در سر دارم نشدنی است و واقعی نمیشود. درحالیکه آنها خبر ندارند راه رسیدن به آن آرزو کاملا وجود دارد ولی پنهان است و اصلا قرار هم نیست در ابتدای حرکت ما راه و چگونگی رسیدن‌مان به آن آرزو را ببینیم….

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۵/۲۲ مگابایت