ما در راه رسیدن و دنبال کردن اهداف خود بارها و بارها با شک و تردیدهای مختلف رو به رو می‌شویم (که باید هم بشویم) که عبور به سلامت از آنها مساوی است با موفقیت و رسیدن به نتیجه مثبت. شک و تردیدها باید بر سر راه آرزوها و اهداف باشند و ما نباید فکر کنیم وجود آنها بی دلیل و اضافی است. این شک و تردیدها همان‌هایی هستند که دقیقا فرق بین لایق و نالایق را مشخص میکنند و اگر کسی از درون روی هدف خود محکم و متمرکز باشد لیاقت هدف خود را دارد (طبق قانون تناسب و جذب، فقط مشابه ها کنار هم می‌توانند قرار بگیرند) و علی رغم وجود شک و تردیدها او به خواسته خود می‌رسد زیرا توجهی به شک و تردیدها ندارد و آنها را باور نمی‌کند…

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۴/۳۷ مگابایت