افراد باخدا معمولا این جمله را خیلی میگویند: “راضی هستم به رضای خدا“. ولی هستند کسانی که با گفتن این جمله اصلا احساس قلبی خوبی نمیگیرند و فقط عادت کرده‌اند این جمله را بگویند. نکته قابل توجه و مهم احساس قلبی ماست که به این جمله واکنش منفی نشان میدهد که دلیل آن در انتخاب خدایی غلط و دروغین است. زیرا وقتی خدای ما با آرزوها و اهدافمان فاصله داشته باشد و ما مجبور باشیم از آرزوهای خود بگذریم تا به خدا برسیم حس قلبی خوب در ما ایجاد نمیشود درحالیکه راه رسیدن به خدای حقیقی اتفاقا از رسیدن به آرزوها و اهدافمان است و در این حالت گفتن راضی هستم به رضای خدا پر از حس خوب و شادی است.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۶/۵ مگابایت