باور و نوع نگاهی بین افراد زیادی رایج است که می گوید چون خداوند در قرآن گفته “ما به راستی انسان را در سختی خلق کردیم” پس اساس این دنیا بر سختی‌ها و مشکلات است و نباید انتظار لذت و خوشی ماندگار و بزرگ را داشت. و از آنجائیکه نوع نگاه و باورهای ما در ما اعمال متناسب با خود را ایجاد می‌کنند و اعمال ما هم نتایجمان را، پس این افراد خودشان در این دنیا برای خود خودآگاه یا ناخودآگاه سختی ها را می‌سازند و تا زمانی که این نوع نگاه در آنها تغییر نکند شرایط زندگی آنها هم تغییر نخواهد کرد. ما در این قسمت نگاهی متفاوت به این گفته خداوند در قرآن خواهیم داشت و کمی عمق مطلب را بهتر خواهیم دید تا حقایق زیبایی برایمان روشن شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای بیشتر مردم بصورت منفی جا افتاده است.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۴/۷۹ مگابایت