آیا تا به حال به این فکر کرده اید که ریشه غم و اندوه از کجاست؟ اگر دقت کنید غم و اندوه همیشه ریشه در کمبود و نقص دارد، یعنی هر وقت محدودیتی حاکم است یا جای چیزی خالی است غم و اندوه نمایان میشود. حالا سوال مهم: آیا خدای حقیقی ناقص، کوچک و محدود است؟ پاسخ این است که خیر…پس چطور می‌شود با خدا بودن در ما تولید غم و اندوه کند؟!!! آیا جز این است که آن یک خدای تقلبی و اشتباهی است که توجه به او به ما غم و درد میدهد؟

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۴/۵۵ مگابایت