یکی دیگر از ویژگیهای بارز خداهای تقلبی وجود “اجبار” در پرستش آنهاست، آنها خدایی تقلبی، ناقص و دیکتاتور هستند که با ایجاد ترس شما را مجبور به اطاعت از خود میکنند. چون نیازمند هستند. ولی خدای یکتا هرگز با اجبار خدایی نمیکند. زیرا او خدایی است که همه جا و همه چیز را در برگرفته و نیازی ندارد کسی را اجبار کند فقط او را بپرستد و به او توجه کند. زیرا چه فردی بگوید من خدا را قبول دارم و چه نگوید در هر حال او خداست و همه چیز وصل و نیازمند به او.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۵/۶۱ مگابایت