ارتباط و اتصال به خداوند میتواند به سادگی از توجه به ویژگیها و صفات او صورت پذیرد. به طوریکه در نهایت حتما میبایست حس خوب، لذت، آرامش، سبکی و رهایی، قدرت و عشق در ما ایجاد شود. اگر غیر از این بود یعنی یا ما توجه درست و کافی به صفات خداوند نداشته ایم یا اینکه مقاومتهای درونی ما مانع از ایجاد این ارتباط صحیح شده اند…در این فایل صوتی تا حدود زیادی راهنمایی های لازم برای شما عزیزان داده شده است تا متوجه چگونگی این ارتباط صحیح شوید.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۱۱/۹ مگابایت