یکی دیگر از ویژگیهای خداهای جعلی انتقال مداوم حس گناه هست، شما با این خداها همیشه گناهکار هستید و باید در ترس عاقبت گناه خود زندگی کنید و به این خداها و یا نمایندگان آنها باج بدهید تا مثلا شما را مورد عذاب قرار ندهند، در واقع اصل بر این نیست که شما دقیقا بدانید چه عملی و چرا گناه است. چون آنها خودشان دلبخواهی برای شما تعیین میکنند که گناه چیست که در واقع سود و منفعت خودشان در آن است. ولی با شناخت واقعی و حقیقی گناه ما از این تله خارج خواهیم شد.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۱۳/۲ مگابایت