خداهای جعلی و تقلبی همواره شما را در ترس زندانی میکنند و یکی از راههای آنها دشمن تراشی است. یعنی آنها شما را به تدریج با بیشتر کائنات و دنیا دشمن میکنند و به شما آنها را خطرناک جلوه میدهند. درحالیکه خدای حقیقی برمبنای عشق و مهربانی خدایی میکند و این یعنی هرکس با این خدا باشد عاشق خودش و همه دنیاست و در کل هیچ چیز و هیچ کس را غیرخودی نمی بیند.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۸/۶۷ مگابایت