” خداوند خالق همه چیز” ارتباط با چنین خدایی قطعا باعث رشد و برجسته شدن صفت خلاق بودن در ما میشود، یعنی با خدای حقیقی بودن باعث میشود ما بیشتر سازنده باشیم، یعنی به جای نیازمند بودن خودمان بسازیم هرآنچه را که نیاز داریم و میخواهیم. در صورتی که این ویژگی در خداهای جعلی کاملا برعکس است. این خداها زنده و سازنده نیستند. بلکه فقط مصرف کننده و مخرب هستند.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۴/۲۲ مگابایت