– چرا جذب منفی ها در من بسیار قوی و جذب مثبتها ضعیف است و افکار منفی به راحتی در من نفوذ میکنند؟

– راه اصلی رسیدن به خدای حقیقی چیست؟

– صحبت درباره تناسخ

– چرا یک انسان بد و نادان باید حاکم مردم یک کشور باشد و آنها را عذاب دهد؟

– چرا دیگران باید بتوانند ما را طلسم کنند تا ما نتوانیم به خواسته هایمان برسیم؟

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۵/۶۸ مگابایت