آیا وجود شر فراوان در عالم با وجود خدایی رحمان و رحیم سازگار است؟

برهان شر میگوید چطور خدایی که قادر مطلق، رحمان و رحیم است دنیایی را خلق کرده پر از شر؟ در واقع عوامل زیادی در دنیا هستند که در انسانها و حیوانات درد و رنج فراوان ایجاد میکنند. مثل بیماریها، بلایای طبیعی و…که سوال مهمی را به وجود می آورد که آیا خدا نمیتوانسته دنیایی بدون شر خلق کند؟ آیا او خودش خواسته شر وجود داشته باشد؟ که در این دو حالت او دیگر نمیتواند قادر مطلق و یا رحمان و رحیم باشد…سوال دیگری که در این فایل به آن پاسخ داده شده است این است که آیا خداوند قبل از خلقت ما میدانسته ما به چه سرنوشتی دچار میشویم؟ (طبق علم مطلق خودش) اگر او میدانسته پس یعنی ما هیچ اراده و اختیاری اینجا نداریم و همه چیز از قبل برای ما تعیین شده؟ و در نهایت سوال آخر اینکه آیا خداوند در برگیرنده همه چیز است و انسان ناقص درون خدایی کامل است؟ یعنی بخشی از خداوند ناقص است؟

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۱۴ مگابایت