ترتیب و زمان سوالهای مطرح شده در این فایل:

 

آیا قبل از اینکه به این دنیا بیاییم میدانستیم چه اتفاقهای بدی در انتظار ماست و چطور از دنیا خواهیم رفت ؟ ۰۵:۲۰

آیا ما میتوانیم مرگ بد و دردناک خود را که برایمان مقدر شده تغییر دهیم؟ ۰۹:۴۰

اگر مرگ با توافق خودمان بوده تکلیف عجل معلق چه میشود؟۱۳:۴۰

چطور ممکن است کسی از قبل برای خود انتخاب کرده باشد که به بدترین شکل ممکن از دنیا برود؟ ۱۴:۳۰

اگر زمان مرگ از قبل برای ما انتخاب شده یعنی جبر و ما دیگر صاحب اراده و اختیار نیستیم، آیا اینطور نیست؟ ۲۰:۲۰

اگر مرگ به انتخاب خودمان بوده پس گناه قاتل چه میشود؟ ۲۴:۱۰

اگر شخصی بخواهد از دنیا برود آیا این ظلم به اطرافیانش نیست، مثلا در مورد یک مادر و فرزند نوزادش ۳۰:۵۰

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۱۷/۱ مگابایت