همانطور که در قسمت قبلی توضیح دادیم ما به هرآنچه توجه کنیم با ذات و جوهره آن شباهت پیدا میکنیم ( طبق قوانین بنیادین فیزیک ) بنابراین توجه ما به خداوندی بزرگ و بی‌انتها باعث میشود این بزرگی چه خودمان بخواهیم و چه نخواهیم در ما هم ایجاد شود و این یعنی بزرگتر شدن از مسائل و رد کردن آنها، بزرگتر شدن از غم و اندوه و تمام شدن آنها، ظرفیت بیشتر پیدا کردن برای دریافت نعمتهای بیشتر و…

طبق همین اصل اگر ما بصورت پیوسته خداوند بزرگ را مورد توجه قرار دهیم در واقع این خود ما هستیم که به سود منفعت خواهیم رسید که در واقع نکته کلیدی در بزرگ دیدن خداوند است، یعنی خدایی بزرگتر از تمام عالم، از تمام ترسهای ما، از تمام انسانها، از تمام زمانها و مکانها

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۵/۵۷ مگابایت