در ادامه مباحث بخش قبلی عالم غیب که گفتیم همه چیز در دنیای ما از این عالم نامرئی متولد شده و تمام آرزوها و اهداف ما هم در همین لحظه آنجا هستند، حالا به اینجا میرسیم که برای وارد کردن آرزوهای خودمان از عالم غیب به دنیای واقعی و مرئی خود می‌بایست حتما تمرکز و توجه خودمان را روی آنها معطوف کنیم، زیرا فقط در این حالت است که اعمال ما همسو با خواسته خود خواهد شد و به سمت آن حرکت خواهیم کرد

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۶/۳ مگابایت