خداوند یکتا به انسان قدرتی شبیه خودش داد و او را اشرف مخلوقات قرار داد. و همچنین به خود بابت خلق انسان احسنت گفت. زیرا که انسان قدرتی بی انتها در خلق کردن و رسیدن به آنچه که می خواهد دارد. جادوی بزرگ کائنات همین است که ما بدانیم و بفهمیم قدرت ذاتی ما کجاست و چقدر می تواند زندگی ما را متحول کند. انسان تا زمانی که شک و تردید دارد و به خود حقیقی خود رجوع نمی کند و فقط متکی به آن نمی ماند نمی تواند این جادوی بزرگ را در عمل کشف کند و در زندگی به دنبال آن چیزی می رود که دیگران می روند و هرگز به فکر این نمی افتد که با قدرت خود خلق کند آنچه را که خواهانش است. در نتیجه صرفا زنده است ولی زندگی نمی کند.

جادوی بزرگ کائنات در قدرت کنترل توجه ما می باشد 

قدرت کنترل توجه

قدرت جسمی ما، قدرت مالی و پولی ما، قدرت ارتباطات و نفوذ ما، قدرت هوش و ذکاوت ما و…. همگی بسیار ضعیف تر از قدرت کنترل توجه ما می باشند. بطوریکه اگر شما بسیار ثروتمند و با نفوذ باشید و مدام به این توجه کنید که قدرت خود را از دست خواهید داد و کسی و یا اتفاقی بد در انتظار شماست (مثلا با دیدن یک خواب)، آنگاه ثروت و قدرت خود را قطعا از دست خواهید داد و هیچ چیز به شما کمکی نخواهد کرد تا زمانی که شما جهت توجه خود را عوض نکرده باشید. یا اگر شما بسیار باهوش باشید و برای مدتی به مسائل منفی توجه کنید، خواهید دید که دیگر مثل گذشته هوش و ذکاوت ندارید و این ویژگی شما افت کرده است.

در سوی مقابل، همین توجه ما به صورت برعکس هم عمل می کند و با توجه و کنترل دقیق آن در جهت مثبت تمام قدرتهای دیگر مثل هوش، ثروت، ارتباطات و…. خود به خود پدیدار خواهند شد و افزایش پیدا می کنند.

توضیح ساده جادوی بزرگ و قدرتی که در همه ما وجود دارد

جادوی بزرگ

فرمول ساده ولی بسیار قدرتمند برای موفقیت و یا شکست فقط و فقط این است که “به هر آنچه که توجه کنید بیشتر و پررنگ تر می شود”. این جمله به ظاهر ساده و کوتاه در درونش تمام آنچه که ما برای موفق شدن لازم داریم را دارد و در صورت استفاده آگاهانه ما را به خواسته خود قطعا می رساند. حالا اجازه دهید در چند حالت درستی این قانون را با هم ببینیم.

 • کسی که مدام بیمار است، پیوسته به بیماری توجه می کند و حتی زمانی که بیماری نیست انتظار آن را با توجه خود می کشد. ( چگونگی جذب سلامتی )
 • کسی که بدبخت است، مدام به بدبختی فکر و توجه می کند و اغلب اوقات اگر از او سوال شود که چه کاری دارد انجام میدهد خواهد گفت که به دنبال بدبختی اش است.
 • کسی که ثروتمند است، مدام به فراوانی ثروت و کسب ثروت توجه می کند و راجع به آن حرف می زند.
 • کسی که در زندگی دور خودش می چرخد و به جایی نمی رسد، در توجه به هزاران موضوع مختلف و مخالف هم است.
 • کسی که مدام در جنگ و دعوا به سر می برد، مدام هم به این موارد توجه و فکر می کند.

کاملا این قانون در زندگی برای همه ما با کمی دقت واضح و روشن است و نیازی نیست که در این قسمت بیشتر توضیح بدهیم. موضوع مهم در واقع در این قسمت است که بودن در شرایط فیزیکی خاص باعث توجه ما به عناوین مختلف به آن می شود؛ که این کاری است که بیشتر مردم بطور ناخودآگاه در حال انجامش هستند و از طرف دیگر تغییر توجه و برداشتن آن از شرایطی که نمی خواهیم و توجه به چیزی که می خواهیم باعث پیدایش آن شرایط دلخواه در اطراف ما می شود.

قدرت کنترل توجه دقیقا یعنی چه؟

قدرت کنترل توجه

کنترل توجه یعنی اینکه ما آگاه و هوشیار باشیم که در حال توجه به چه چیزی هستیم. اگر هم جنس خواسته ماست تا آنجایی که می توانیم توجه خود را بیشتر کنیم و اگر مخالف خواسته ماست سریعا توجه خود را از آن برداریم. با رعایت همین اصل و قانون ساده ما اتفاقات را به نفع خود رقم خواهیم زد. فقط هرگز نباید فراموش کنیم که ما به هر آنچه که توجه کنیم آن را گسترش خواهیم داد؛ چه خوب باشد و چه بد.

جادوی بزرگ در هدایت دقیق و آگاهانه توجه ما به سمت خواسته ای که داریم است.

 • اگر مدام به این توجه کنیم که ما خواسته و هدفی داریم، خواسته و هدف و جنبه های بیشتری از آن برایمان روشن خواهد شد. ولی همچنان از ما دور است و واقعی نمی شود.
 • اگر به زندگی و شرایط فعلی خود که در آن آرزو و خواسته ما موجود نیست مدام توجه کنیم مسلما ما همین شرایط را بیشتر خلق خواهیم کرد.
 • اکر به این فکر و توجه کنیم که یک زمانی در آینده به خواسته ام خواهم رسید همیشه خواسته ما در آینده باقی خواهد ماند و واقعی نخواهد شد.
 • اگر به راه رسیدن به خواسته خود مدام توجه کنیم راه های زیادی را در اطراف خود خواهیم دید و همچنان از خواسته ای که داریم در واقعیت خبری نیست.
 • اگر خواسته خود را به صورت خیالی و غیرواقعی در ذهن خود ببینیم آن خواسته به صورت خیال و رویا برای ما بیشتر خواهد شد.
 • اگر به شک و تردید های خود برای رسیدن به هدفی که داریم توجه کنیم و آنها را واقعی ببینیم آنها هم واقعی خواهند شد.

ولی اگر خواسته خود را واقعی و در همین لحضه در کنار خود ببینیم و حس کنیم یعنی فقط لحظه نهایی رسیدن به خواسته را حس کنیم و به آن توجه کنیم، آنگاه پدیدار شدن خواسته خود را گسترش می دهیم و آن را واقعی خواهیم دید. این همان جادوی بزرگ است.

آیا می شود زمانی که خواسته ما هنوز در واقعیت نیست ما حس کنیم که واقعی است؟

فرمولی که در بالا اشاره شد را خیلی ها نمی توانند اجرا کنند. چون می گویند من چطور چیزی را که می دانم و می بینم واقعی نیست واقعی تصور کنم و آن را حس کنم؟ و بخاطر همین هم این راه را نمی روند و یا کامل نمی روند و نتیجه ای هم نمی گیرند. حالا سوالی که مطرح می شود این است که آیا شما مطمئن هستید چیزی که نمی بینید واقعا وجود ندارد و نیست؟

اگر شما واقعا در یک اتاق سرد باشید سرما را احساس می کنید و اگر در ذهن خود وارد یک اتاق سرد شوید هم باز هم سرما را حس می کنید. چرا بدن شما به هر دو حالت یک پاسخ را داد؟ آیا این دلیلی نیست برای این که هر دو از یک جنس هستند و مثل هم می باشند؟

ما در بیکران ذهن و توجه خود این قابلیت را داریم که توجه و تمرکز خود را روی هر چیزی بگذاریم و بیشتر به همان نزدیک شویم. چه آن در دنیای بیرون باشد و چه در دنیای درون. یعنی شما اگر در همین لحظه با تمرکز در یک اتاق سرد داخل شوید آن را خوب حس می کنید و اگر بیشتر ادامه دهید به زودی وارد همان اتاق سرد در جایی می شوید که ما اسمش را واقعیت می گذاریم.

چطور باور کنم که این جادوی بزرگ کائنات است و قدرت کنترل توجه بالاترین قدرتهاست؟

شما برای این منظور دو راه پیش رو دارید که با آنها می توانید مطمئن شوید که این راز واقعا جواب می دهد و شما با آن می توانید به خواسته خود برسید

 1. برای مدتی مثلا دو تا سه هفته به درستی تمام توجه خود را به همان صورتی که در بالا گفته شد فقط و فقط در حس رسیدن به خواسته و داشتن آن در همین لحظه متمرکز کنید (خواسته ای بسیار بزرگ نباشد که نتوانید از پس این کار بربیایید) و سپس ببینید چطور دنیا با حس خوب شما تغییر می کند و شما نزدیک به خواسته خود می شوید.
 2. وارد دوره آموزشی استفاده از قدرت ( اینجا ) شوید. زیرا در این دوره آموزشی با توضیحات و دلایل بسیار زیاد، شما از ریشه متوجه خواهید شد که این کار هرگز یک کار بیهوده و پوچ نیست و دلایل و مبنای محکم آن شما را به اطمینان می رساند که این واقعا همان جادوی بزرگ است که با آن به خواسته خود برسید. و حالا شما از جنبه مهمی از دنیا و زندگی خود آگاه هستید که خیلی به شما قدرت می دهد.

لطفا ویدئوی آموزشی جادوی بزرگ کائنات و قدرت کنترل توجه را مشاهده کنید.

دانلود فایل صوتی این فیلم

حجم فایل: ۱۲ مگا بایت

تماشای این فیلم در یوتوب

مطالب مرتبط:

قانون توجه، توجه ما همان قدرت جذب است (اینجا )

قدرت کلام ما در خلق واقعیات زندگی پیرامونمان. لطفا ویدئوی زیر را تماشا کنید.

اعلان
به من اعلان کن
guest
15 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
Mohammad Safdari

سلام به شما دوستان عزیز و تشکر بابت مطالب ارزشمندی که آموزش میدید.
سوالی که از شما دارم اینه که، من حس خوب و ایمان و اطمینان رو در خودم ایجاد میکنم ولی در بیشتر موقع برای تصمیم گیری بر سر چند راهی قرار میگیرم، به عبارت بهتر نمی تونم بفهمم چه راهی در مسیر هدایت الهیه و کدام نیست. چطور میتونم بفهمم مسیر درست کدامه؟
با تشکر از شما

accounting firms

I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own blog and would like to know where you got this from or what the theme is named. Thanks!

K.T

سلام من قبلا مطالبی در مورد اثبات قانون جذب در قرآن و اینکه این قانون الهی هست خوندم و اینکه قانون جذب بر پایه حس خوب ،شادی و آرامش هست .اما دینی که از کودکی به ما معرفی کردن و باورهایی که در رابطه با دین و مراسم مذهبی که داریم همه به غم و اندوه و گریه و زاری بر مصیبت ائمه و ثواب داشتن گریه و اندوه بر مصیبت اهل بیت اشاره داره و همیشه ما این باور و داشتیم که باید غمگین باشیم باورها و آموخته های جدیدم میگه شادی و اونچه که می بینم غم و نشون میده میشه این تضاد رو توضیح بدین من هم قبول این غم و اندوه بهم حس بد میده هم رد کردنش چون با این باورها بزرگ شدم آیا رد کردن به معنای اینه که من از مسیر درست و مسیر الهی خارج شدم؟مسیر درست کدومه؟

طیبه

سلام ممنون از مطالب عالی و پاسخ هایی که در جواب سوالات به اشتراک گزاشته میشه من سوالی دارم که مشابه سوالم و قبلا در پاسخ به سوالات گوش دادم اما جواب سوالم و نتونستم بگیرم اینکه گفته میشه همه چی تو زندگی انتخاب ما بوده و حتی اگه یادمون هم نیاد انتخاب ما بوده که فراموش کردیم سوال من اینه قبل اینکه ما به دنیا بیاییم چه انتخابی داشتیم که فرزند کدوم خانواده باشیم تو چه شرایطی به دنیا بیایم یه نوزاد که اصلا نبوده بعد بود شده چه انتخابی داشته که کجا باشه که بعد ها تو اون زندگی یه چیزایی انتخاب کرده باشه من قبلا این سوال پرسیدم از کسی که آگاه به قانون بوده ایشون جواب دادن که همه ما آدما قبل اینکه به دنیا بیاییم به خدا قول دادیم آگاهانه انتخاب کردیم که بیاییم تو شرایطی که هستیم اما الان یادمون نمی یاد آیا اینکه یادمون نمی یاد این انتخاب خودمون بوده نمی تونیم این و بی عدالتی بدونیم ؟نمی تونیم شک کنیم که نه این انتخاب من نبوده؟حق نداریم پدر و مادرمون و مقصر بدونیم ؟که اونا ما رو آوردن تو این شرایط ؟می تونیم بگیم اومدن ما تو این شرایط انتخاب خودمون نبوده اما از زمانی که آگاه شدیم باید بعد این شرایط و خودمون برای خودمون درست کنیم از اون موقع که توانایی انتخاب کردن داشتیم از اون لحظه هر چی بوده انتخاب ما بوده و باید شروع به درست کردن شرایطمون کنیم .
من چون نمی تونم باور کنم که اومدنم به این دنیا و این شرایط انتخاب خودم بوده نمی تونم دست از سرزنش اونا که باعثش بودن بردارم .هر چقدر هم با این قانون بیشتر آشنا می شم باز این مسئله که پاسخ روشنی براش ندارم من و اذیت میکنه باعث میشه یه جاهایی دچار شک به درستی این قانون بشم ممنون میشم راهنماییم کنید.

Anonymous

سلام خدمت شما !
خداوند بزرگ را سپاس گذارم که همچون شما فرشته ی نجات در زندگی م وارد ساخت بابت گذاشتن فایل های آموزشی شما واقعآ زندگی ام را از تمام مشکلات و غم و اندوه کاملآ پاک ساخت و واقعآ خوشحالم که زندگی بسیار بسیار با حالی دارم نمی فهمم چطور از شما سپاس گذاری کنم واقعآ ممنون شما هستم.

trackback

[…] سوال منفی است. منظور ما اینجا قسمتی بسیار مهم‌تر در توجه و افکار خودمان […]

trackback

[…] خود را در مرحله دریافت نگه دارید و این کار باید توسط کنترل توجه شما اتفاق بیفتد. اگر شما گنجایش دریافت را در آن مرحله […]

trackback

[…] راز بزرگ کائنات در کنترل توجه ( اینجا ) […]

trackback

[…] به هر کدام از این کانالها متصل شوید (با توجه و تمرکز ) و این اتصال را طولانی کنید قطعا نتایج متناسب با آن را […]

Rd

سلام .بابت زحماتتون بسیاااار متشکرم.
سوالی داشتم ازتون .خانواده ی من با یه خانواده ای سالهاست که قهر کردند و اصلا هییچ رابطه ای با هم نداریم .و اصلا خبری هم نداریم.چجوری میتونم با قانون جذب کاری کنم که خانواده ی من و این خانواده که قبلا خیلیی صمیمی بودن دوباره آشتی کنن و کدورت ها از بین بردن.
خواهش میکنم کمکم کنین خیلی مهمه.

کاربر

سلام
من به خواسته‌ام چه فکر کنم چه نکنم، برعکسش اتفاق می‌افته. در موردش هم مثبت فکر میکنم.
مثلا اشخاصی برای ازدواج مد نظرم هستند اما دقیقا اشخاصی که خوشم نمیاد و حتی در اطراف این نوع افراد رو ندیدم، به خواستگاریم میاند.
یا بین شرکتایی که رزومه فرستادم، همون شرکتی که شرایطش خوب نیست قبولم میکنه.

ممنون می‌شم در مورد همیشه برعکس شدن، راهنمایی بفرمایید‌.

nasrin

سلام وقتتون ب خیر، ممنون بابت مطالب و صحبت های عالی و فوق العاده??
من سوالم درمورد کنترل ذهن هست،اینکه اون چیزی رو ک میخایم بهش برسیم بهش جوری فکر کنیم ک انگار بهش رسیدیم،من از دیروز دارم سعی میکنم برای انجام این کار، اما این موضوعی ک بهش فکر میکنم اونقدر نشده هر سری، ک نمیتونم با قطعیت فکر کنم ک بهش رسیدم، ینی تا میام تمرکز کنم همش ته دلم شک میاد سراغم ک نکنه بازم نشه!.. واقعا نیاز ب کمک دارم توی این مورد?
سپاسگزارم شما عالی هستین??