ذهن چیست؟ و چرا تغییر ذهنیت باعث تغییر نتایج می شود؟

ذهن ما واقعا چیست؟ کجاست و چه شکلی دارد؟ و چرا هر شخصی که در زمینه موفقیت و رسیدن به آرزوها صحبت می کند اول از همه و بیشتر از همه راجع به تغییر ذهنیت تاکید می کند؟ چرا اگر ما ذهن خود را تغییر دهیم نتایج ما هم تغییر خواهند کرد؟ ارتباط این دو به چه صورت است؟ و چطور می توان تصویر ملموسی از ذهن و کاری که انجام می دهد داشت؟ (در اینجا منظور مغز نیست بلکه مفهوم مورد نظر ما خیلی گسترده تر است).

ذهن

دنیای علت و معلول، شناخت دنیای بیرون و درون

ما در دنیایی با قوانین ثابت زندگی می کنیم که همه چیز بخاطر وجود علت یا علتهایی در پشت آن ظاهر می شود و اتفاق می افتد. و هیچ چیز بدون علت حتی کوچکترین حرکتی هم نمی کند. پس در واقع ما دو قلمرو یا دو دنیا داریم که یکی دنیای نتایج و محصولها است که آن را دنیای بیرونی و فیزیکی می نامیم و این دنیا کاملا مرئی و قابل دیدن است. و دنیای درونی که قلمرو علتها است و کاملا نامرئی و غیر قابل دیدن.

ذهن ما در این قلمرو علتها می باشد. یعنی در دنیای درونی و غیر قابل مشاهده. و نتایج ما، یعنی جسم ما، درآمد ما، روابط ما و…، همگی در دنیای بیرونی هستند که محصول و نتیجه این دنیای درونی هستند و همچنین قابل دیدن و لمس کردن.

شباهت ذهن و دنیای بیرونی با عروسک و عروسک گردان

ذهن

در یک نمایش عروسکی شما عروسکها را به وضوح می بینید و داستان نمایش آنها را دنبال می کنید. در حالیکه در اغلب اوقات عروسک گردانها که علت اصلی حرکت عروسکها هستند پنهان می باشند. این مثالی ساده از علت و معلول در قسمت بالاست که گفتیم علتها ( ذهن ) همیشه پنهان هستند و نتایج و محصولها همیشه آشکار و قابل دیدن.

نکته قابل توجه در اینجا این است که اگر شما از نمایش یک عروسک راضی نباشید نمی توانید به آن عروسک شکایت کنید. چون آن عروسک فقط منعکس کننده چیزی است که عروسک گردانش انجام داده و علت اصلی در عروسک گردان است. این دقیقا همان مفهومی است که در نتایج ما بخاطر وجود علتها در درون ما ایجاد می شود. طوری که عده زیادی به اشتباه با دنیای بیرون خود که محصول و نتیجه است می جنگند و از علت اصلی غافل هستند و نتیجه دلخواهی هم هیچوقت نمی گیرند.

ذهن شما گیرنده و فرستنده ارتعاش، آگاهی و انرژی

ذهن

یکی از مباحث فوق العاده مهم و حیرت آور ذهن این است که ذهن ما کاملا بیکران است و یک فرستنده و گیرنده بینظیر (سریعترین و قوی ترین) ارتعاش و انرژی است. که ما اینجا فعلا فقط در مورد گیرنده بودن آن صحبت می کنیم.

همانطور که گفته شد قلمرو ذهن ما بیکران است و هیچ ابتدا و انتهایی در آن معلوم نیست. بخاطر همین هم است که شما در تصور کردن هر چیزی آزاد هستید. چون آن چیز از قبل در ذهن شما موجود است.

در این ذهن بیکران به اصطلاح می توان گفت بی نهایت کانال و شبکه متفاوت هم وجود دارد و ذهن گیرنده ما می تواند به آنها وصل شود و اطلاعات آنها را دریافت کند. دقیقا مثل تلویزیون که یک گیرنده است و شما می توانید شبکه انتخابی خود را تماشا کنید. موضوع مهم این است که اگر شما در ذهن خود به کانالی وصل شوید آن کانال دقیقا مثل همان عروسک گردان تمام زندگی شما را کنترل و هدایت خواهد کرد. یعنی فقط و فقط کافیست ارتباط و اتصال شما برقرار باشد. آنگاه ناگزیر به حرکت در راستای همان کانال هستید. و نتایج هم چه خوب و چه بد در دنیای مادی و فیزیکی شما پدید خواهند آمد. (این مبحث زیبا در دوره آموزشی پیشرفته آگاهی از قدرت ۲ به صورت بسیار وسیعتر و کاملتر تشریح شده است)

هم خوبی و هم بدی، هم ثروت هم فقر، هم موفقیت و هم شکست همگی در ذهن شما هستند

همانطور که گفته شد قلمرو دنیای درون ما بیکران است. و بر اساس همان اصطلاح کانال، که در بالا به کار بردیم، می توان گفت در ذهن بینهایت کانال مختلف وجود دارد (این کانالها طبق قانون جذب که مشابه ها کنار هم قرار می گیرند در درون  ما هم هستند و چیده شده اند. یعنی از کانال شکست باید بصورت تدریجی به سمت کانال موفقیت بروید و به آن دست یابید). یعنی هم خدا هست و هم شیطان. هم ضعف هست و هم قدرت. هم ثروت هست و هم فقر و….

شما به هر کدام از این کانالها متصل شوید (با توجه و تمرکز ) و این اتصال را طولانی کنید قطعا نتایج متناسب با آن را هم در زندگی خود خواهید دید. چون علت فقط و فقط همین انرژی نامرئی موجود در این کانالهاست که از طریق اتصال ذهنی شما به شما منتقل می شود. و زندگی شما را در جهتی خاص حرکت می دهد.

شما با کنترل توجه و تمرکز خود می توانید به کانالهای دلخواه خود برسید و آنجا بمانید و بعد به آن عادت کنید و نتایج آن را خیلی مشهود و واضح در زندگی خود ببینید. و اینجا شما اصطلاحا باوری قدرتمند خواهید داشت. و به این صورت زندگی ما و اتفاقات در حال شکل گیری هستند. پس بسیار مهم است که بدانیم و هوشیار باشیم که در ذهن خود به چه صدایی (چه کانالی) گوش می کنیم. چون همان علت اصلی شکست و موفقیت ماست.

لطفا ویدئوی آموزشی ذهن چیست را تماشا کنید.

ذهن

حجم فایل: ۳۶ MB

ذهن

ذهن

راز

حجم فایل: ۸٫۵ MB