بسیار شایع است که افراد برنامه‌های خود را ناتمام و ناموفق می‌بینند و به اهداف خود نمی‌رسند و در دور باطل برنامه‌های ناموفق می‌افتند درحالیکه با رعایت ۶ اصل مهم میتوان برنامه‌ریزی موفق داشت که همواره باعث نزدیک‌تر شدن ما به اهداف و خواسته‌هایمان می‌شود. دانستن این ۶ اصل به شما آگاهی لازم را خواهد داد که اولا چرا در گذشته برنامه‌ریزی‌های شما ناموفق بودند و دوما اینکه چرا و چگونه می‌شود با این اصول برنامه‌های خود را با موفقیت پیش برد به گونه‌ای که رغبت لازم برای ادامه دادن آنها در ما وجود داشته باشد.

برنامه‌ریزی ذهنی برنامه‌ریزی موفق

اصولی مهم برای داشتن برنامه‌ریزی موفق

اصل اول برای رسیدن به برنامه‌ریزی موفق این است که بدانیم و ببینیم که واقعا نیاز به برنامه‌ای جدید و متفاوت هست. به این معنی که باید واقعا از شرایط و نتایج فعلی خود اشباع و یا حتی خسته شده باشیم. در حقیقت برنامه اصلی ذهن ما حفظ بقاست و اگر برای ما واقعا روشن نشده باشد که اینجا دیگر جای ماندن نیست، آنگاه انرژی لازم از درون برایمان آزاد نخواهد شد که بتوانیم با آن برنامه جدید خود را دنبال و اجرایی کنیم زیرا ذهن ما فکر می‌کند در حال هدر دادن انرژیی است که برای بقا به آن نیاز دارد بنابراین با آن مخالفت می‌کند.

حال ما در سه حالت می‌توانیم باشیم: یک اینکه مدت‌هاست شرایط و نسخه فعلی شخصیت خود را تکرار می‌کنیم و از آن خسته و بی‌زار شده‌ایم و امید داریم شاید یک روز خود‌به‌خود اتفاق خوب و جدیدی برای ما بی‌افتد که اینجا باید دانست هرگز چنین روز و اتفاقی نخواهد آمد و اگر با شخصیت و عادت‌های فعلی (حالتی که برنامه‌‌ی جدیدی را دنبال نمی‌کنیم) باقی بمانیم ذره ذره نابود خواهیم شد. در واقع با به یادآوردن درد و رنج باقی ماندن در این حالت انگیزه پیدا می‌کنیم برای شروع یک مسیر و برنامه‌ای جدید.

دوم اینکه ما هنوز به درد و رنج تکراری شدن شرایط نرسیده‌ایم و فعلا با شرایط خود مشکلی نداریم اما مدتی هست که برنامه جدیدی را برای خود نداشته‌ایم. در این حالت باید دانست که قطعا اگر ساکن بمانیم به شرایط سخت خواهیم رسید زیرا اساس جهان هستی بر حرکت و پیشرفت است و اگر ما ساکن باشیم از جریان عقب خواهیم ماند. پس لازم است با یادآوری کردن این موضوع به خود برای پیشگیری از درد و رنج، هرچه زودتر و با پرداخت بهایی کم‌تر وارد مرحله جدید زندگی و شخصیت خود شویم که همان داشتن و اجرا کردن برنامه‌ریزی موفق برای پیشرفت کردن است.

و اما سوم اینکه ما در حالتی هستیم که تازه وارد شرایطی جدید شده‌ایم که برایمان تازگی دارد. اینجا جایز نیست که سریعا به دنبال برنامه‌ریزی جدید برویم زیرا هنوز از این موقعیت جدید به اندازه کافی بهره نبرده‌ایم. لازم است خوب آن شرایط جدید دلخواه را تجربه کنیم و در آن جستجو کنیم که چیزی یا جایی از دید ما پنهان نمانده باشد که تجربه‌اش نکرده باشیم. فراموش نکنیم ما هر دوره زندگی خود را فقط یک‌بار می‌گذرانیم پس باید از آنها به خوبی لذت و استفاده برد. با این کار ما اصطلاحا خوب شارژ می‌شویم و آماده خواهیم بود در آینده هنگامی که زمانش فرا رسید بتوانیم با دیسیپلین برنامه خود را برای ورود به مرحله‌ای بالاتر اجرا و دنبال کنیم.

عادت اشتباهِ شکستن و عمل نکردن به حرف خود

یکی از موارد مخرب برنامه‌ریزی‌های موفق این است که ما عادت به شکستن حرف خود داشته باشیم. هرگاه ما برنامه‌ریزی می‌کنیم در واقع هدف رشد کردن است که این امر نیازمند تحمل فشار است زیرا تا دلیل کافی وجود نداشته باشد رشدی هم در کار نخواهد بود (به همان دلیل برنامه اصلی ذهن برای حفظ بقا) و در همین مرحله ما معمولا زیر حرف خود می‌زنیم و هنگامی که چندین بار این عمل انجام شد به آن عادت می‌کنیم و دیگر داشتن برنامه‌ریزی موفق بسیار برایمان سخت می‌شود.

لازم است اولا بپذیریم که چنین عادتی در ما هست سپس از جنگیدن با آن و یا نادیده گرفتنش دست برداریم و بصورت منطقی به دنبال حل کردن ریشه‌ای آن باشیم که در ادامه بیشتر آن را باز خواهیم کرد.

نداشتن تمرکز و پرت شدن حواس به مسائل نامربوط

اصل تمرکز در داشتن برنامه‌ریزی موفق غیرقابل انکار است. برای برنامه‌ریزی و اجرای صحیح آن نیازمند انرژی هستیم و اگر این انرژی از کانال توجه ما به موارد نامربوط هدر رود قطعا انرژی لازم برای دنبال کردن اهداف و برنامه‌های خود را نخواهیم داشت. حتما می‌بایست برای خود به درستی روشن کرده باشیم که هدف چیست و بسیار سخت‌گیرانه مراقب این باشیم که تمرکز ما از کانال صحیح خود خارج نشود و اگر خارج شد سریعا آن را بازگردانیم.

هرکس می‌تواند برای خود لیستی از موارد و کارهایی که همسو و مرتبط با اهداف و برنامه‌اش هست را تهیه کند تا بداند توجه خود را بیشتر باید کجا صرف کند که البته به مرور این لیست رشد خواهد کرد و از سویی دیگر هم لازم است بدانیم کدام موارد در عادات توجه کردن ما هستند که با برنامه و هدف ما سازگاری و ارتباط ندارند تا با برداشتن توجه خود از آنها جلوی هدر رفتن انرژی خود را بگیریم که در صورت انجام صحیح این کار موارد موجود در این لیست بنابر اصل قانون توجه کم و کم‌تر خواهند شد.

برنامه‌ریزی ذهنی برنامه‌ریزی موفق

رعایت اصل پرداخت بها

داشتن آگاهی در برنامه‌ریزی موفق بسیار حیاتی است اینگونه که ما برنامه‌ریزی نمی‌کنیم برای اینکه به آنچه از قبل در اختیار ماست و یا می‌دانیم چگونه می‌شود داشته باشیم برسیم، ما برنامه‌ریزی می‌کنیم تا رشد کنیم و آنچه را که فعلا نداریم را به دست بیاوریم در حقیقت آنچه که ما می‌خواهیم سرجای خودش هست و این رشد خودمان است که ما را به آن می‌رساند. حال نکته مهم این است که برای رشد کردن نیاز به حرکت و پرداخت بها است. دقیقا همانند شخصی که می‌خواهد عضلات خود را رشد دهد و بهای آن را با تغذیه و تمرین بیشتر می‌پردازد.

بنابراین لازم است از قبل خود را برای پرداخت بها در برنامه‌ریزی موفق آماده کنیم. باید بدانیم که قرار است بهای لازم را بپردازیم و این امر با فشار همراه خواهد بود اما کاملا طبیعی و درست است و هیچ اشکالی در کار نیست. اگر بدانیم خود را آماده می‌کنیم و اتفاقا از آن سختی‌های ظاهری لذت هم می‌بریم و همین تغییر نگاه به سختی‌های اجرای برنامه‌ها باعث می‌شود کم‌تر و کم‌تر زیر حرف خود بزنیم و اگر به خود گفتیم کاری را انجام خواهیم داد تا آن را انجام نداده‌ایم متوقف نمی‌شویم زیرا فکر نمی‌کنیم که در حال هدر دادن انرژی خود هستیم بلکه می‌دانیم در حال پرداخت بهای هدفی با ارزش هستیم.

بیش از اندازه به خود فشار آوردن و عجول بودن

هرگز یک برنامه‌ریزی موفق همراه با فشار و درد و رنج نیست. هرگاه دیدید اینگونه پیش می‌روید سریعا متوقف شوید و اشکال را بیابید و آن را اصلاح کنید. اگر شما به خوبی هدف‌گذاری کرده باشید، برای حرکت رو به جلو آماده باشید و همچنین پرداخت بها را هم بدانید دیگر هرگز نباید دنبال کردن برنامه اهداف برایتان سخت و دشوار باشد. دقت داشته باشید که اگر به خود فشار غیرمنطقی و بیش از اندازه وارد کنید خودتان برعلیه خودتان خواهید شد و دیگر درون شما با برنامه‌هایی که در نظر می‌گیرید همراهی نخواهد کرد. پس لازم است دقت کنید که فقط همان فشار شیرین پرداخت بها را داشته باشید نه فشارهای اشتباه که می‌تواند ناشی از هدف‌گذاری اشتباه و یا بیش از گنجایش خود انتظار داشتن باشد.

و اما مورد آخر هم اصل مهم صبوری در مسیر موفقیت است. اگر شما عجول باشید مثلا به این دلیل که فکر می‌کنید اهداف شما در این دنیا تمام خواهند شد و شما شاید به آنها نرسید و یا اینکه مسابقه‌ای با دیگران دارید و… قطعا از برنامه‌ریزی موفق ناخودآکاه دوری خواهید کرد زیراکه بدون آرامش و خیال راحت نمی‌توان قوی بود و تمرکز داشت. پس لازم است بعد از رعایت نکات قبلی در انتها صبور هم باشیم تا روش و نگرش صحیح ما در عمل به بار و نتیجه دلخواه بنشیند.

این ۶ اصل را در برنامه‌ریزی موفق به این صورت می‌توان لیست کرد:

  1. اشباع و یا خسته شدن از شرایط فعلی یا گذشته
  2. اصلاح عادت اشتباه شکستن و عمل نکردن به حرف خود
  3. داشتن تمرکز کافی
  4. رعایت اصل پرداخت بها
  5. فشار نیاوردن بیش از اندازه و اشتباه به خود
  6. صبوری در دیدن و گرفتن نتایج مثبت
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

2.2/5 - (4 امتیاز)