شناخت خدا را در چه می‌دانیم؟ آیا آنچه ادیان گفته‌اند به خداشناسی منجر می‌شود درحالیکه ادیان هر کدام خدای مخصوص خود را تبلیغ می‌کنند و خداهای آنان با یکدیگر متفاوت است. اصلا چرا میبایست خداوند را شناخت؟ مگر بدون اینکه دنبال شناخت خدا باشیم نمی‌توانیم زندگی کنیم؟ چرا خودشناسی منجر به خداشناسی می‌شود و چه ارتباطی بین خود و خدا هست؟ تمامی اینگونه سوال‌ها پاسخ‌هایی زیبا، محکم و منطقی دارند که فقط با داشتن آن آگاهی‌ها میتوان اهمیت بالای شناخت خدا را درک کرد و با عشق به سمت آن حرکت کرد. در این بخش با همراهی شما دوست عزیز قسمتی از پاسخ‌های این سوال‌ها را بررسی می‌کنیم.

خداشناسی شناخت خدا

چه دلیل و اهمیتی برای شناخت خدا وجود دارد؟

اهمیت شناخت خدا از درون خودمان ناشی می‌شود. ما انسان‌ها ذاتا به دنبال زندگی بیشتر، ثروت بیشتر، آگاهی بیشتر و… هستیم و طبیعیست که بخواهیم اصل و ریشه اینها را بیابیم. همانند زمانی که مثلا می‌خواهیم استفاده زیادی از یک محصول داشته باشیم و دنبال تولید کننده اصلی آن می‌گردیم تا هم مطمئن شویم همیشه در درسترسمان خواهد بود و هم اینکه با کمترین قیمت آن را تهیه کنیم. دلیل و موضوع خداشناسی هم از همینجاست که از آنجاییکه ادعا شده خداوند صاحب همه چیز است و من انسان گنجایشی بی‌پایان برای خواسته‌هایم دارم میبایست شناخت خدا را در اولویت قرار دهم. بنابراین با همین یک دلیل متوجه می‌شویم دلیل شناخت خدا برای ما آنطور که عده‌ای به اشتباه القا کرده‌اند ریشه در ترس از خدا ندارد، خدایی که نیازمند توجه ما به خود است که اگر ما سرپیچی کنیم ما را گرفتار عذاب خود خواهد کرد.

پس در حقیقت ریشه اصلی خداشناسی برای یک انسان اهل تفکر بهبود بخشیدن به زندگی خودش است. حال در ادامه با فرض اینکه شما دوست عزیز می‌دانید قدرت تفکر انسان چقدر نقش اساسی در نتایجش دارد توجه خود را معطوف این کنیم که چگونه یک فرد که قدرت تفکرش را تحت کنترل صحیح خود دارد می‌تواند به شناخت خدا برسد و او را بیابد. در همین راستا به درون ذهن او می‌رویم و مشاهدات و استدلال‌هایش را مورد توجه قرار می‌دهیم.

قدرت فکر چگونه ما را به خداشناسی می‌رساند؟

فردی که تفکری بیدار دارد جهان عظیم را مشاهده می‌کند. در ظاهر امر این جهان دارای بخش‌های متفاوت و جدای از هم است اما وقتی بیشتر دقت می‌کند متوجه می‌شود این جهان عظیم یک سیستم است که تمامی اعضای آن با هم مرتبط و متصل هستند. و ایجاد تغییر در هر جای آن باعث ایجاد تغییرات متناسب در بخش‌های دیگر خواهد شد. از طرفی دیگر او با مشاهده عمیق‌تر خود متوجه می‌شود جای‌جای این سیستم اصول و قواعدی یکسان همانند قانون جذب حاکم هستند پس باید ریشه همه چیز از یکجا و یک‌چیز باشد. در ادامه او با درک کل واحد بودن جهان هستی و عظمت آن نتیجه می‌گیرد خالق آن باید عظیم‌تر از مخلوق خود باشد پس خالق یا منشا همه چیز بسیار بزرگ است.

حال او از خود می‌پرسد از کجا معلوم این سیستم عظیم و متصل به هم خود به خود به وجود نیامده و اصلا خدایی پشت آن نیست؟ و بعد با مشاهدات بیشتر متوجه می‌شود هیچ سیستمی هرگز نمی‌تواند خودبه‌خود به وجود بیاید و همچنان با شانس پیش رود و رشد کند. پس نتیجه‌گیری او وجود خدا در خلقت و بعد از خلقت جهان همراه با مخلوق خود خواهد بود. او در مشاهدات خود در میابد که ساختن هرچیزی فقط با علم و آگاهی امکان‌پذیر است و در ادامه رد شانسی بودن دنیا او میابد که حتما خالق این جهان عظیم آگاهی بیکرانی داشته و دارد. او متوجه می‌شود در این دنیا هم زیبایی هست و زشتی و هر زیبایی در ابتدا زشت بوده که با رعایت اصولی به زیبایی رسیده و با خارج شدن از آن اصول مجدد به سمت زشتی می‌رود پس خدا را زیبا و زیبایی بخش می‌بیند و در عین حال پروردگار که با آگاهی دادن و آموزش باعث خلق زیبایی در عالم می‌شود.

جهان به این عظمت حتما برای خلق شدن و اداره شدنش نیاز به قدرت داشته و دارد پس حتما خدایی که نتیجه‌گیری کرده بود منشا این جهان است میبایست قدرتی بی‌انتها داشته باشد. او بخشنده مهربان بودن خداوند را می‌تواند از اینجا درک کند که رشد سالم در فضایی پر از ظلم و نفرت هرگز محقق نخواهد شد بنابراین زمانیکه جهان هستی ما همواره در حال رشد بوده و هست پس نمی‌تواند اصل حاکم براین جهان چیزی جز مهربانی و بخشندگی باشد. از سویی دیگر هر فرد با مشاهده نعمت‌های متفاوتی که از ابتدا در اختیارش قرار گرفته می‌تواند به بخشندگی و مهربانی خداوند پی ببرد. او خالق بودن همراه با حیرت خداوند را در مخلوقاتش میابد که چگونه با این حجم از پیچیدگی نه چیزی اضافه خلق شده و نه کم. (البته یادآور می‌شویم که از دید عده‌ای ممکن است در جهان خیلی موارد کم و یا زیاد باشند اما با استفاده از دیدی وسیع‌تر متوجه می‌شویم اگر در اصل خلقت این نقص بود هرگز جهان میلیون‌ها سال امکان بقا و رشد نداشت )

خداشناسی شناخت خدا

چگونه نفکر انسان خدا را در خودش میابد 

انسان در ادامه نتیجه‌گیری‌ها با تفکر خود و رسیدن به صفات خداوند (که در بخش بالا فقط قسمتی از آن آورده شد) در نهایت می‌تواند به اینجا می‌رسد که چرا من (یک موجود کوچک) توانسته‌ام صفات خالق تمام عالم را بشناسم؟ یا کاملا در وهم و خیال هستم که نمی‌تواند اینطور باشد زیرا دلایلی که به آنها استناد کردم با یکدیگر و جهانی که در آن زندگی می‌کنم هماهنگی کامل دارند یا اینکه من و خدایم به هم نزدیک هستیم که تا این اندازه قادر بوده‌ام او را بشناسم و بعلاوه این شناخت باز هم می‌تواند ادامه داشته باشد. پس حتما خدا باید خودی باشد و به خود من بسیار نزدیک. و اینجاست که جمله خودشناسی به خداشناسی منجر خواهد شد برای او معنی و وضوح پیدا خواهد کرد.

از سویی دیگر در تمامی این مراحل که فرد مورد نظر ما شناخت خدا را با موفقیت دنبال می‌کرد چه عاملی باعث دریافت آگاهی‌ها برایش می‌شد؟ پاسخ با وضوح کامل قدرت کنترل شده تفکرش بوده است. پس خداشناسی وارداتی یا صادراتی نیست بلکه با توجه به قانون نسبی بودن همه چیز هرکس میبایست به نسبت خود و تفکرش خدایش را بشناسد که این خداشناسی قطعا در همه دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هست. اما در بخش پایانی به این بحث می‌پردازیم که چگونه توجه به صفات خداوند و دنبال کردن آنها ما را به خداوند نزدیک می‌کند و شناخت خدا را برایمان واضح و واضح‌تر.

خداشناسی را در دنبال کردن صفات و ویژگی‌های خداوندی ببینیم

اگر خداوند جهان را خلق کرده و در آن همواره حاضر و ناظر است (زیرا خداوند نمی‌تواند جدا و خارج از جهان باشد) پس شناخت صفات خداوند و دنبال کردن آنها قطعا ما را به منبع آنها نزدیک خواهد کرد. به عنوان مثال فرض بگیرید شما در یک جمع ۱۰۰ نفره به دنبال شخصی هستید که به زبان فرانسوی صحبت می‌کند و بقیه آن افراد زبان‌های دیگری دارند. اگر شما به زبان فرانسه صحبت کنید فرد مورد نظر سریعا خود را نشان خواهد داد در حالیکه دیگران به شما توجهی ندارند.

مشابه همین قاعده درباره نزدیک شدن به خداوند هم هست. یعنی اگر ما به دنبال عدالت برویم از آنجایی که عدل همه از اوست درنهایت به خدا نزدیک و نزدیک‌تر خواهیم شد. اگر به دنبال ثروت برویم باز مسئله به همین صورت است. قدرت، زیبایی، عشق، جاودانگی و… همگی در همین قاعده هستند و از همه مهم‌تر هرچه بیشتر به خود بیاییم و به خود رجوع کنیم شناخت خدا را بیشتر کرده‌ایم زیرا خدا ریشه در خود دارد و ما غالبا از شناخت خود بیکران و بزرگی که همیشه همراهمان بوده و هست غافل بوده‌ایم.

برای درک بهتر این موضوع ویدئوی آموزشی خداشناسی با قدرت تفکر را تماشا و یا به صوت آن گوش دهید.

اشتراک در
اطلاع از
guest
2 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Star68
Star68
6 ماه قبل

سلام خدمت استاد گرامی از فایلهای بی نظیر شما که رایگان در اختیار ما قرار میدهید بینهایت سپاسگذارم و بهترین ها رو برای شما و گروهتون از خداوند خواستارم.

علی اکبر
علی اکبر
10 ماه قبل

عالی خیلی متشکرم

5/5 - (3 امتیاز)