ذهن نیمه هوشیار

ضمیر ناخودآگاه بخش بسیار مهمی از ذهن ما میباشد که شناخت آن و ویژگیهایش در رسیدن به نتایج مثبت خیلی تعیین کننده خواهد بود. تمام زندگی ما بازتاب دقیق و کاملی است از اتفاقاتی که در ذهن ما می افتد. بنابراین با درک ساختار و کارکرد ذهن، ما می توانیم قدرت خود را بشناسیم. قدرتی که آنقدر بزرگ است که شما را شگفت زده خواهد کرد. قدرت ضمیر ناخودآگاه و یا ذهن نیمه هوشیار آنقدر زیاد است که هیچ خواسته ای با آن غیرقابل دسترس نخواهد بود (البته به شرط وجود هماهنگی و انطباق در ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه).

ذهن دارای دو بخش مجزا با خواص متفاوت به نامهای ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه

ذهن ما که فرمانده و کنترل کننده همه زندگی ماست دارای دو بخش متفاوت است. ذهن هوشیار و ذهن نیمه هوشیار. این دو به اسامی دیگری نیز شناخته می شوند، مانند ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه . هرکدام از این قسمتها قدرت و وظایفی دارند که کاملا با هم متفاوت و مکمل یکدیگرند. مثلا ذهن هوشیار و یا ضمیر آگاه ما قسمت ناچیزی از ذهن ما را تشکیل میدهد. این قسمت جایگاه حواس پنج گانه ما میباشد و ورودیهای حواس پنج گانه را دریافت می کند و به آنها واکنش نشان می دهد. همچنین تصمیمهای ما با ضمیر آگاه گرفته می شود. انتخابهای ما (البته تا حدودی) با این قسمت است. و میتوان ضمیر آگاه را به نوعی همان حافظه کوتاه مدت دانست که مثل نوک کوه یخ از اقیانوس بیرون آمده.

وظایف و ویژگیهای ذهن نمیه هوشیار یا ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه مثل آن قسمت اعظم کوه یخ است که زیر آب پنهان است و قسمت عمده ذهن ما را تشکیل می دهد. ضمیر ناخودآگاه جایگاه عادتها و باورهای ماست. ضمیر ناخودآگاه ما با حس ششم و دریافتهای درونی ما در ارتباط است و خارج از حواس پنج گانه کار می کند. ذهن نیمه هوشیار ما کنترل کننده بیشتر اعمال ماست که ما از روی عادت و به طور غیر ارادی آنها را انجام میدهیم. و این قسمت از ذهن ما با قدرت زیادی که دارد آن چیزهایی را که در درون خود دارد به واقعیت تبدیل می کند. مثلا اگر در ضمیر ناخودآگاه شما این باور رفته باشد که شما شخصی باهوش هستید، آنگاه قدرت ضمیر ناخودآگاه در جهت باهوش کردن شما پیش خواهد رفت و شما باهوش خواهید شد.

ضمیر ناخودآگاه ما هیچ قدرتی در تشخیص خوب و بد ندارد و این کار مخصوص ضمیر آگاه ما می باشد. و هر باوری که در آن وارد شود جدای از اینکه مثبت است یا منفی به سمت واقعی شدن پیش خواهد رفت. بنابراین ضمیر ناخودآگاه و یا ذهن نیمه هوشیار ما فوق العاده قدرتمند و حساس است که اگر مراقب ورودیهای آن نباشیم و اجازه دهیم موارد منفی وارد آن شود، آنگاه با قدرت ضمیر ناخودآگاه همان موارد منفی، واقعیت زندگی ما می شود و ما چاره ای جز پذیرفتن آنها نخواهیم داشت.

مکانیزم و عملکرد ضمیر ناخودآگاه، ذهن نیمه هوشیار، جایگاه تصویر از خود

ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه

هر کدام از ما انسانها در درون خودمان تصویری از خود داریم. یعنی اینکه خودمان را چطور شخصیتی میدانیم و می بینیم. و یا اینکه چقدر خودمان را با ارزش و یا بی ارزش میدانیم و… این تصویر از خود در واقع همان باور مادر است که ضمیر ناخودآگاه در خودش دارد و میبایست آن را واقعی کند. و این یعنی ما همیشه به سمتی پیش میرویم که آن تصویر از خود در دنیای واقعی پدیدار باشد. حالا سوال این است که ضمیر ناخودآگاه چگونه آن تصویر از خود را واقعی می کند؟

اجازه دهید از یک مثال برای روشن شدن این موضوع استفاده کنیم.

در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی پیشرفته در منازل، نحوه کارکرد به این صورت است که دمای دلخواه به آن داده می شود. مثلا ۲۲ درجه، سپس سیستم گرمایشی در زمستان با توجه به سنسور دمایی که در اتاق نصب است متوجه می شود که دمای اتاق پایین تر از ۲۲ درجه است. پس سریعا فرمان روشن شدن موتور تولید گرما را میدهد تا دمای اتاق به دمای ۲۲ درجه برسد. سپس تولید گرما را متوقف می کند. حالا اگر مثلا پنجره اتاق باز بماند و دمای اتاق کاهش یابد دوباره سیستم گرمایشی سریعا متوجه تغییرات خواهد شد و به دنبال جبران آن خواهد بود. چون هدفی که برایش تعریف شده دمای ۲۲ درجه است. پس به موتوری که تولید گرما را بر عهده دارد دستور میدهد شروع به کار کند. و با این مکانیزم همیشه دمای اتاق را روی دمایی که از آن خواسته شده نگه می دارد.

مکانیزم و عملکرد ذهن نیمه هوشیار ما در واقعی کردن باورها

ذهن نیمه هوشیار ما در خود، تصویر از خود را دارد. اگر این تصویر از خود با واقعیت منطبق باشد همه چیز عادی است و ما در یکنواختی قرار میگیریم. ولی زمانی که این دو با هم متفاوت هستند ما در یک جنب و جوش و تکاپو قرار میگیریم  که به آن انطباق برسیم و این جنب و جوش و تکاپو هم می تواند مثبت باشد و هم منفی. مثلا اگر تصویر از خود یک شخص، فقیر بودن باشد و او ناگهان به پول زیادی برسد، مثلا ارث زیادی ببرد، او ناخودآگاه به سمتی خواهد رفت که همه آن پول را به نوعی به باد دهد. چون باوری که از درون دارد فقیر بودن است و پول زیاد با آن باور انطباقی ندارد و باید از زندگی او خارج شود.

از آنجایی که ذهن نیمه هوشیار ما به همه زندگی درونی و بیرونی ما اشراف دارد، کاملا میداند ما را در کدام مسیر هدایت کند تا تصویر از خود واقعی شود. مثلا اینکه چه ایده هایی به ذهن ما برسد، چه تصمیماتی را بگیریم، با چه افرادی رو به رو شویم، چه شرایطی برایمان پیش بیاید و مثلا چه پیشنهادی را دریافت کنیم، بدن ما قوی کار کند یا ضعیف و…. همه این موارد آنهایی هستند که ذهن نیمه هوشیار ما به آنها دسترسی دارد و میتواند در آنها تغییر ایجاد کند تا تصویر از خود و آن باور واقعی شود. ما اینجا میبینیم که قدرت ضمیر ناخودآگاه واقعا حیرت آور است. و اگر این قدرت به درستی هدایت شود قطعا خواسته های ما را واقعی خواهد کرد.

ایجاد هماهنگی در ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه

اگر ما در ذهن هوشیار خودمان چیزی را بخواهیم که ذهن نیمه هوشیار ما هم با آن هماهنگ و منطبق باشد، ما قطعا به خواسته خود خواهیم رسید. این مطلب در پدیده ۱۱:۱۱ و دیدن مکرر اعداد جفت و تکراری هم عنوان شده بود. و زمانی ما به خواسته خود نمی توانیم برسیم که تصویر از خود ما و یا باورهایی که در ذهن نیمه هوشیار ما نقش بسته اند با خواسته ای که ضمیر آگاه ما دارد متفاوت است. بیشتر باورهای ما در زمانی که کودک بودیم و هنوز ضمیر آگاه ما شکل نگرفته بود که قدرت استدلال و منطق داشته باشد وارد ضمیر ناخودآگاه ما شده است. و حالا همان باورها حاکم زندگی فعلی ما هستند. باوری مثل این که پول و ثروت انسان را از خدا دور می کند و…

این باورها با تکرار زیاد در اطرافمان به روشهای مختلف وارد ذهن نیمه هوشیار ما شده اند و به همین صورت هم تغییر می کنند. یعنی هر آنچه که ما ذهن هوشیار و آگاه خود را بر آن متمرکز کنیم، آرام آرام برایند آن به صورت باور وارد ضمیر ناخودآگاه می شود. یعنی اگر شما مدام انسانهای ثروتمند را ببینید، در مورد کسب ثروت اطلاعات بدست آورید، خودتان را مدام ثروتمند و در حال کسب ثروت مجسم کنید، ثروت را دوست داشتنی و زیبا بدانید، با انسانهای ثروتمند صحبت کنید و به حرفهای آنها گوش دهید، آنگاه باور ثروت در ذهن نیمه هوشیار شما راه پیدا میکند و آرام آرام ثروتمند خواهید شد.

لطفا ویدئوی آموزشی ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه را تماشا کنید.

تماشای این فیلم در یوتوب

اشتراک در
اطلاع از
guest
9 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فوزیه رنجبر
فوزیه رنجبر
2 ماه قبل

خدارو شکر میکنم که به سمت سایت شما هدایت شدم
بسیار حرفها و طرز بیان شما به دلم نسشت
الحمدلله رب العالمین

محمد خیرخواه
محمد خیرخواه(@mohamadkheirkhah)
1 سال قبل

سلام ودرود بر شما استاد گرامی خیلی عالی
بود از توجه وتلاش شما برای ما ها تشکر وسپاس گزاریم سلامت وتندرست باشید

Mahtab
Mahtab
1 سال قبل

با درود فراوان به شما استاد گرامی
غرض از مزاحمت اینکه من روی ضمیر ناخودآگاه خود مشغول انجام تمرینات هست
هدف اصلی این حقیر رسیدن به خویشتن خویش می باشد و بهمین منظور تمام خصلت‌هایی که نیاز به تقویت دارند را هر کدام را روزی ۱۰۰ مرتبه با تمرکز حواس تکرار می‌کنم و در کل ۲۰۰۰ مرتبه می شوند.
حال بنظر شما این راه برای من جواب می دهد؟ من سعی می کنم خودم را دارای این خصوصیات تجسم کنم .
یک راه دیگری که درپیش گرفتم اینست که من تمام اهدافم در زندگی را هر روز ۲ مرتبه می نویسم (در زمان حال ) و برای آنها از حضرت حق سپاسگزار می شوم. و خودم را در این اهداف تجسم می کنم.
خوشحال می شوم نظرتان را بشنوم.
من تمام ویدیوهای شمارا دنبال می کنم و شوربختانه امکان شرکت در کلاسهایتانرا ندارم چون در خارج از ایران سکونت دارم.
سپاس بی کران از اطلاعات مفیدتون.
در پناه حق

Mahtab
Mahtab
پاسخ به  گروه
1 سال قبل

با درود
منظورتون از راکد ماندن چیست؟

فوزیه رنجبر
فوزیه رنجبر
پاسخ به  Mahtab
2 ماه قبل

سلام دوست عزیز
اولین کاری که میکنی به خودت نگو حقیر
تصویر از خود درستی بساز
وتمرین وتکرار درست هرآنچه که میخوایی

س.ط
س.ط
1 سال قبل

با عرض سلام و احترام خدمت شما
سوال بنده اینکه آیا در زندگی زنا شویی آیا طرز فکر هر یک ازطرفین از بابت توانایی و تبحر استفاده صحیح از ضمیر ناخوداگاه در رسیدن به اهداف مالی، تاثیر گذار هست، به عنوان مثال بنده در مورد فروش یک قطعه زمین که در بهترین نقطه شهر هم واقع شده که تا الان موفق به انجام معامله نشده ام، البته شاید تور اشتباهی باشد ولی در هر مرحله ای از معامله هر زمان که برای خانمم مطرح میکنم که مثال امروز دفتر املاک جلسه دارم جهت فروش، قبل از اینکه خانمم رو در جریان معامله قرار بدم از طرف خریدار و املاک از هر نظر شرایط معامله اکی بوده از هر لحاظ ، اما همینکه با خانمم مطرح میکنم، یعنی انگار همونجا معامله کنسل میشه، الان میشه گفت ۲ سال هست که با این قضیه درگیرم، هر مشتری میاد با خودم میگم دیگه تا معامله تمام نشه به ایشون اطلاع نمیدم، مثلا فردا قرار میشه که قرار داد رو امضا کنیم همینکه با ایشون مطرح میکنم از آنطرف املاک تماس میگیره که آقای فلانی مشتری نظرش برگشته به شما اطلاع میدیم، اصلا خودم دیگه مات این قضیه شدم البته با این توضیح که زمین به نام خودم هست و حتی خانمم اطلاع نمیدم که کدوم املاک قرار هست معامله انجام شود، و اینکه آنقدر این مسئله کشدار شده که حتی از طرف خانواده ایشان رفتن پیش دعا نویس جهت گشایش کار ، واز این مدل قضایا، تقریبا توضیحات بنده کامل بوده خدمت شما، ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

محسن افشاری
محسن افشاری
3 سال قبل

سلام استاد عزیز وقت بخیر.
از شما به خاطر زحماتی که در زمینه موفقیت می کشید بسیار سپاسگزارم . این فایل نیز مثل تمام فایل های درون کانال بسیار عالی . منسجم .و مفید ارایه شده بود . تشکر فراوان
محسن افشاری دبیر ۲۹ سال سابقه تدریس .

3/5 - (1 امتیاز)