برای مشاهده پاسخ‌ها، روی سوال مربوطه کلیک کنید.

پاسخ خلاصه و کوتاه این سوال این است که انتخاب و تصمیم شما چیست، آیا رابطه ای را می خواهید که ظاهرش موجه باشد ولی باطن آن ایرادهای زیادی دارد که پنهان هستند و یا اینکه رابطه ای را می خواهید که محتوی آن زیبا و سالم باشد؟ آیا شما می خواهید همسرتان بخاطر تحت فشار بودنش به شخص دیگری توجه نکند یا اینکه بخاطر جذب طبیعی که به شما دارد این کار را نکند؟

لطفا برای دریافت پاسخ کاملتر به فایل صوتی زیر از سید سعید تقوی زاده گوش کنید.

قطعا اگر شما به اینصورت باور دارید از مسیر درست منحرف شده اید. زیراکه باور واقعی یعنی اعتماد به نفس، یعنی اطمینان و یعنی احساس لیاقت که در قبلا درباره آن در فایل مفهوم موفقیت و باور صحبت کرده ایم. و در ادامه باید بدانیم باور داشتن در مسیر درست قطعا احساس لیاقت ما را هم به تناسب خودش بالا خواهد آورد. و اگر شما فکر می کنید باور دارید و در عین حال احساس عدم لیاقت می کنید یعنی یا باور شما اشتباه است یا هنوز به مرحله تکمیل شدنش نرسیده اید.

لطفا برای دریافت پاسخ کاملتر به فایل صوتی زیر از سید سعید تقوی زاده گوش کنید.

برای رسیدن به پاسخ کامل این سوال باید به موارد متعددی توجه کنیم…زیراکه پاسخ این سوال در مورادی مثبت است و در مواردی هم منفیست. بنابراین از شما دوست عزیز می خواهیم با دقت به فایل آموزشی در قسمت پایین گوش کنید تا متوجه ابعاد مختلف این موضوع شوید.

طبق قانون همیشگی جذب تمام اتفاقهایی که در زندگی ما برایمان می افتند به خود ما مرتبط هستند. و ریشه در خود ما دارند. بنابراین بله صد در صد علت خود ما هستیم. ولی باید ابعاد دیگری را هم دید تا متوجه اصل ماجرا شد چون ما نمیخواهیم بگوییم کار شخص مقابل درست بوده. قطعا او اثرگذار بوده ولی سوال اینجاست که چه کسی فضا را به او داده که بتواند چنین کاری بکند؟ اینجاست که ما کم کم به وجود علتها در خودمان پی میبریم.

لطفا برای پاسخ کاملتر به فایل صوتی زیر از سید سعید تقوی زاده گوش کنید.