نوشته‌ها

نقد و بررسی قانون جذب

پاسخ به یکی از انتقادها و اشکالات در مورد قانون جذب