نوشته‌ها

آیا سرنوشت ما در دستان خودمان است یا اینکه خداوند آن را تعیین کرده؟