نوشته‌ها

آیا قانون جذب با تمرکز بر جذب مادیات سعادت آخرت ما را نابود می کند؟

پاسخ به یکی از انتقادها و اشکالات در مورد قانون جذب