150,000 تومان

ثروت بیکران (قسمت هفتم)، عادتها و روشهایی که پول شما را بیشتر می کند

انسانهای ثروتمند دارای عادتها و اولویتهایی هستند که  در بیشتر اوقات مطابق آن عادتها و اولویتها عمل می کنند و بخاطر همین هم جریان پول در زندگی آنها بیشتر می شود. و این در حالی است که انسانهای معمولی و یا فقیر دقیقا مخالف عادتهای آنها را در خود دارند. بنابراین یکی از راههای بهتر کردن وضعیت مالی ما این است که این عادتها را در خود ایجاد کنیم و از شبیه عمل کردن به انسانهای معمولی و فقیر جدا شویم.

در قسمت هفتم از دوره آموزشی ثروت بیکران ما به توضیح و تشریح این عادتها و نتایج آنها می پردازیم. علت را هم عنوان می کنیم که چرا این عادتها در دسته ثروتمندان موثر در جذب و خلق ثروت است و چرا در دسته بقیه مردم عادتهای آنها باعث فقیر ماندن آنها می شود. بنابراین شما الگویی پیش روی خود دارید که پول خود را چگونه مدیریت کنید که پیوسته افزایش یابد.

در قسمت هفتم از دوره ثروت بیکران چه می آموزیم؟

  • شما متوجه خواهید شد اولویت اصلی افراد ثروتمند در خرج کردن پول کجاست که شما هم دقیقا مثل آنان همانجا پول خود را خرج کنید.
  • متوجه این خواهید شد که افراد ثروتمند چگونه خود را در محیط مناسب نگه می دارند و  به خود اجازه نمی دهند در جایی باشند که دیگران و محیط آنها را مسموم کند و پول آنها را از آنها بگیرد.
  • شما با نحوه سرمایه گذاری آنها و همچنین بخشش قسمتی از پولشان آگاه خواهید شد و می بینید این کار چه تاثیر بزرگی در ثروتمندتر شدن انها دارد.
  • همچنین چند راه و عادت دیگر که ثروتمندان را از بقیه متفاوت می کند را خواهید آموخت.

مشخصات محصول:

عادتهای پولساز

  • فایل تصویری 42 دقیقه ای به همراه فایل خلاصه نکات pdf و فایل صوتی
  • مدرس : سید سعید تقوی زاده
  • قیمت : 150 هزار تومان

150,000 تومان