فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
نتیجه بدبراساس حس منفیه یا عمل منفیه
گروه خود و خدا پاسخ 2 ماه قبل  • 
36 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
یک اتفاق جالب توجه راجع به اعداد متقارن
محمدرضا امین پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
19 بازدید0 پاسخ0 امتیاز
تجربه افراد دیندار و بی دین از مرگ
طییه کمالی پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
33 بازدید0 پاسخ0 امتیاز
نماز- آیا نماز را فقط باید به عربی بخوانم
Valentina Ghorashi پرسیده شد 6 ماه قبل  • 
24 بازدید0 پاسخ0 امتیاز
ترک وسواس و راهکار آن
گروه خود و خدا پاسخ 6 ماه قبل  • 
68 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
احساسات خدا وجود دارد یا نه
گروه خود و خدا پاسخ 6 ماه قبل  • 
181 بازدید1 پاسخ1 امتیاز
اعداد تکراری چه مفهومی دارند
193 بازدید1 پاسخ1 امتیاز
سفره نذری و رسیدن به آرزوها
164 بازدید1 پاسخ1 امتیاز