حجاب مسئله بسیار مهمی برای مسلمانان است که عده ای کاملا با آن مخالف هستند و آن را یک محدودیت می دانند و عده ای دیگر آن را کاملا پسندیده و اجرای دستور به حق خداوند می دانند. در این بین کشمکشهای زیادی بین این دو دسته بوده و هست و در اغلب اوقات این دو دسته نتوانسته اند با یک منطق محکم و روشن به توافق با هم برسند و از ایجاد تنش با یکدیگر جلوگیری کنند. و حالا سوال این است که آیا واقعا چنین توافقی می تواند بین این دو دسته مخالف و متضاد هم ایجاد شود؟

جواب به این سوال مهم و زیبا در مورد حجاب این است که بله، علم و آگاهی و رهایی از محدود نگاه کردن با استفاده از قدرت تفکر که همانا رسول و پیامرسان اصلی خداوند در وجود همه انسانها است ابهام را از بین می برد و حقیقت موضوع را روشن می کند. و از آنجائیکه حق و حقیقت همیشه زیبا بوده و هست هر دو دسته آن را خواهند پذیرفت و به توافقی محکم دست پیدا می کنند.

حجاب

نگاه شما به خداوند و دستورات او چیست؟

یک نگاه بسیار غلطی که در مورد خداوند و دستورات او وجود دارد این است خدا بی دلیل امر و نهی به ما کرده است. و فقط می خواهد ببیند چه کسی دستوراتش را اجرا می کند تا او را به بهشت بفرستد و چه کسی عمل نمی کند که آتش جهنم را برایش فراهم کند. در واقع این نوع نگاه که کاملا خالی از تفکر است باعث می شود عده ای بی پایه و کورکورانه دستورات خدا را اجرا کنند و عده  ای دیگر هم به همین صورت اجرا نکنند. و هر دو هم سخت در اشتباه باشند. و حالا سوال مهم و کلیدی در اینجا این است که مگر غیر از این است که خداوند از همه چیز بی نیاز است؟ اگر بی نیاز است پس چه نیازی وجود دارد که به ما امر و نهی کند؟ که یا کاری را برایش انجام دهیم یا اینکه ما را با این کار بخواهد بشناسد؟

اگر خداوند از همه چیز بی نیاز و آگاه باشد ( که همینطور هم هست) نگاه به دستورات خداوند به صورتی که در بالا گفته شد کاملا اشتباه است و این یک باور غلط می باشد. این باور غلط از آنجا آمده است که خیلی ها در این موارد فقط تقلید کرده اند و چیزی را پذیرفته اند که مدام به آنها به عناوین مختلف گفته شده است. و از قدرت تفکر خود برای تحقیق و پرسیدن و کشف علت و دلایل استفاده نکرده اند. و به اشتباه و به خیال خود فکر می کنند که در حال انجام دستور خدا هستند، در حالیکه اگر به تفکر خود که پیامرسان اصلی خداوند در وجود آنها است رجوع کنند کاملا مخالفت را خواهند دید.

مبنا و علت دستورات خدا که حجاب یکی از آنهاست چه می باشد؟

هر دستور و حکمی که از جانب خداوند یکتا بر انسانها نازل شده است فقط و فقط در جهت پیشرفت آنها به سمت زیبایی، قدرت و آگاهی است. در واقع فهم و انجام این دستورات دقیقا نتایجی را به انسانها می دهد که آنها در آرزوهای خود به دنبالشان هستند. و موضوع اصلا فرمانبرداری کورکورانه نبوده و نیست. و حالا سوال مهم دیگر اینجا این است که در حجاب داشتن و یا به نوعی حجاب اجباری  چه لذت و قدرتی برای ما وجود دارد که باید آن را اجرا کنیم؟

برای اینکه به پاسخ واضح و صریح این سوال مهم بتوانیم برسیم باید چندین حالت مختلف را بررسی کرد. و نگاه از یک زاویه خاص نه تنها جواب کامل را به ما نمی دهد بلکه ما را گمراه هم می کند. پس لطفا تمام قسمتها را با هم ببینید و نتیجه گیری کنید.

حجاب و ایجاد امنیت و ارزش برای زن در زمانی که نگاه بیشتر مردان آلوده به هوس است

در همه انسانها از روح خداوند بی انتها دمیده شده است. و این ارزشی بسیار بزرگ است که خداوند به ما داده است. و اگر ما این ارزش را خودمان کوچک کنیم مرتکب گناه شده ایم. حالا در نظر بگیرید در شرایطی که نگاه مرد به زن فقط بخاطر هوسش است و زن اگر خیلی آزاد در مقابل این مرد باشد فقط به عنوان یک موجود بی ارزش برای رفع هوس مرد قرار خواهد گرفت. که در اینجا قطعا ارزش و شخصیت او پایمال شده است و زن و مرد هر دو گناهکار هستند. و حالا قبل از رفتن به قسمت بعدی این سوال مهم پیش می آید که چرا این حالت گناه است و اصلا تعریف گناه چیست؟

اگر نداشتن حجاب گناه محسوب می شود تعریف خود گناه چیست؟

گناه به آن عملی گفته می شود که به ما و یا به دیگری صدمه و آسیب بزند. و علت در آن است که ما همگی به یکدیگر متصل هستیم و هر کدام هم در مقابل خودمان مسئول هستیم و هم در قبال بقیه. زیرا چه ما به خودمان صدمه بزنیم و چه به دیگران در واقع به آن خود واحد صدمه زده ایم که این گناه است و نتیجه آن حتما به ما باز خواهد گشت. بنابراین وقتی یک خانم در مقابل نگاهی که فقط قصد سواستفاده از او را دارد خود را آزاد میگذارد گناه کرده است؛ چون به خودش لطمه زده و ارزشش را پایین آورده است. آن مردی هم که قصدش فقط سوءاستفاده و هوسش است هم گناه کرده است چون به دیگری صدمه زده است.

حالا با همین استدلال به این نگاه کنیم که چرا برای پدر، برادر و شوهر حجاب لازم نیست؟  جواب کاملا روشن است. چون این افراد قصد سواستفاده را ندارند و برای آنها حجابی در نظر گرفته نشده چون اصلا لزومی وجود ندارد. مثلا در مورد شوهر چون او نشان می دهد و ثابت می کند که قصدش فقط هوس نیست و برای زن ارزش قائل است آنگاه اصطلاحا به او حلال می شود و زن دیگر به حجاب در برابر او نیازی ندارد. تا اینجا همه ما کم و بیش با این علتها آشنا هستیم ولی در موارد بعدی و حالتهای دیگر خیلی ها گمراه هستند و راه اشتباه را انتخاب کرده اند.

حالت اول اینکه فکر کنیم فقط کسانی که حجاب دارند لایق بهشت هستند

اگر اینطور در نظر بگیریم که فقط ما بخاطر حجابی که داریم لایق بهشت خدا هستیم باید از خود سوال بپرسیم پس تکلیف بقیه انسانها در کره زمین چه می شود که حجاب ندارند؟ آیا همه آنها راهی جهنم خواهند شد؟ آیا خدایی که ما او را بخشنده و مهربان می نامیم چنین کاری می کند؟ جواب کاملا مشخص است که هرگز اینطور نیست و خیلی از آن بی حجابها هم در بهشت خواهند بود و سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مگر نه اینکه خدای ما و خدای آنها یکی است و این خدا عادل است؟ و یا اینکه چرا در خود بهشت همه بی حجاب هستند و به هم محرم می باشند؟

حالت دوم اینکه فکر کنیم حجاب داشتن کار بیهوده ای است و ما باید حجاب خود را کنار بگذاریم.

اگر در این حالت ما با یک نگاه سطحی فقط بخواهیم حجاب را کنار بگذاریم چون ظاهر آزاد داشتن برای ما لذت بخش است باز هم مرتکب اشتباه خواهیم شد. و مسیر سعادت و لذت واقعی خود را گم خواهیم کرد و به گناه آلوده می شویم. و حالا به سوال اصلی می رسیم که بالاخره حجاب اجباری درست است یا حجاب اختیاری و یا اینکه حجاب باید داشت یا خیر؟

جواب این سوال مهم این است که با فهم و درک روح گناه، حجاب داشتن و یا نداشتن ما بستگی به شرایطی دارد که در آن حضور داریم. مثلا در جامعه ای از لحاظ علم و آگاهی پیشرفته که دیگری نگاهش به شما از روی عشق است چون می داند که شما و او از یک ریشه هستید و قصد و نیتی برای صدمه زدن و سوءاستفاده وجود ندارد حجاب داشتن کاملا بی مورد است.

در جاییکه افراد نگاه بدی به شما دارند و مشخص است که شما را فقط برای نیاز خود می خواهند و بعد از رفع نیاز به راحتی شخصیت شما را خرد خواهند کرد، حجاب کاملا ضروری می شود. و یا در جاییکه مردها دیگر قدردان و شکرگزار زیبایی زنها نیستند و به نوعی بی توجهی می کنند داشتن حجاب و پوشش و محروم ماندن آن مردان قدرنشناس آنها را متوجه اشتباه خود می کند.

و هنگامی که شما به عنوان یک خانوم زیبا از این موضوع مطلع هستید که در شرایطی هستید که این زیبایی شما در حال اذیت و آزار دیگری است (البته به حق). چون شما می دانید که او هم جزئی از خود شماست پس راضی به آزار او نمی شوید و خود را در پوشش مناسب قرار می دهید.

پس آیا می شود گفت که حجاب اختیاری درست است؟

جواب این است که اگر در پشت حجاب اختیاری درک و فهم مسئله گناه و صدمه به خود و یا دیگری وجود نداشته باشد قطعا غلط است. ولی این حجاب اختیاری اگر با فهم عمیق این موضوع مهم باشد که هرکس دقیقا ببیند که به نفع خودش و همه کاری را انجام می دهد کاملا درست و مثبت است و خیر فراوان را به بار خواهد آورد.

در بهشت برین انسانها در اوج لذت و زیبایی هستند و حجابی هم وجود ندارد. چون آنها به درک و فهم لازم رسیده اند که چه کسی هستند و هرگز به خود و یا دیگری بدی نمی کنند و نیت بدی به هم ندارند. آنها می دانند که خودشان ثروت و لذت هستند. بنابراین همگی یک روح مشترک دارند و هر کس دلیل لذت خودش و بقیه است.

اگر در هر جامعه ای این روح مشترک و درک و فهم ایجاد شود آنگاه محدودیت جایش را به لذت و بزرگی خواهد داد. و باید بدانیم در این موارد زن و مرد و هر دو به یک اندازه مسئول هستند.

لطفا ویدیوی “حجاب اجباری درست است یا حجاب اخیاری؟” را تماشا کنید.

تماشای این فیلم در یوتوب

مطالب مرتبط:

پاسخ به چندین سوال و انتقاد مهم درباره موضوع حجاب و دستورات خداوند ( لطفا به مطالب فایل زیر گوش کنید )

اشتراک
اظلاع از
guest
2 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
خلیلی
خلیلی
5 months ago

عالی هستید استاد گرانقدر